Coaching Room

Coaching Room to metoda poprawy efektywności pracowników i całej organizacji.

Coraz większy odsetek pracowników boryka się z problemami zawodowymi i interpersonalnymi.

 • problem wypalenia zawodowego dotyczy co czwartego Polaka
 • 40% pracowników warszawskich korporacji zlokalizowanych w kompleksie biurowym przy ulicy Domaniewskiej (tzw. Mordorze) przyznaje, że odczuwa symptomy wypalenia
 • 15% z nich czuje się zestresowanych jeszcze zanim dojedzie do pracy

Problemy pracowników dotyczą zarówno życia zawodowego jak i prywatnego (bariery osobiste bardzo często leżą u podstaw problemów zawodowych).

 • tylko 18% Polaków chce się rozwijać w swojej pracy
 • na rynku jest zaledwie 15% pracowników zaangażowanych w to co robią
 • ponad 60% osób cechuje obojętność (jeśli trafi się im okazja pójdą pracować gdziekolwiek indziej)
 • 14% zatrudnionych osób nie angażuje się w obowiązki zawodowe, a wręcz sabotuje swoją pracę
Konsekwencje:

W konsekwencji, problemy pracowników wpływają na obniżenie efektywności działania organizacji i duże straty finansowe. Około 9, 48 mld złotych rocznie to koszty nieobecności pracowników z powodu stresu w pracy.

 • 47,3% osób zarządzających deklaruje, że ich sposób postępowania jest szkodliwy dla ich zdrowia
 • 33,5% menedżerów ocenia, że ich praca negatywnie wpływa na ich relacje z bliskimi
 • 34,9% liderów deklaruje, że ich obecny sposób działania wpływa negatywnie na ich efektywność pracy

Co możesz zrobić? Jak możesz zwiększyć efektywność swoich pracowników?

Coaching Room jako rozwiązanie problemów:

Coaching Romm jest usługą kierowaną do środowiska biznesowego. Jest to całkowicie nowe podejście, w porównaniu do tradycyjnych modeli Business Coachingu.

 • metoda pozwala zadbać o lepszą realizację celów biznesowych pracownika
 • jednocześnie pozwala pokonywać bariery osobiste, leżące u podłoża problemów zawodowych
 • w porównaniu do tradycyjnych modeli Business Coachingu jest korzystniejsza cenowo
Korzyści:

Korzyści wynikające z usługi Coaching Room to m.in:

 • wzrost poziomu zaangażowania i satysfakcji z pracy
 • wsparcie pracowników w pokonywaniu osobistych i/lub zewnętrznych przeszkód w pracy
 • poprawa relacji i komunikacji w zespole na róznych poziomach
 • nabycie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, także pokonywanie oporu w procesie zmiany
 • wzrost poczucia odpowiedziaolności i wpływu pracowników na realizację celów i zadań zespołowych
 • rozwiązywanie konfliktów wynikających z łączenia ról pracownika, partnera, rodzica itp.
W porównaniu do tradycyjnych metod Business Coachingu:
Coaching Room jest bardziej efektywny i lepiej zoptymalizowany kosztowo.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń ↓

608-365-096

lub

Napisz ↓

anna.augustyn@augustynconsulting.pl

ZAPRASZAM,

Anna Augustyn